Od „Platform as a Service” do „Services as a Platform” na przykładzie języka Python

Płynne przejście od biernego używania Microsoft Azure jako platformy uruchomieniowej do aktywnego wykorzystania usług Microsoft Azure w tworzonych aplikacjach i interakcji z chmurą. Całość na przykładzie języka Python i Azure SDK, ale sesja niemniej przydatna dla entuzjastów i profesjonalistów pracujących w środowiskach: PHP, Java, NodeJS, Ruby, Go i .NET.


Prelegent:

michal

Michał Smereczyński